Zpět na úvodní stránku
 

Informace o možnosti rušení TV příjmu provozem sítí LTE

Informace o možnosti rušení TV příjmu provozem sítí LTE

Rušení televizního příjmu – jak postupovat?
Výsledkem digitalizace televizního vysílání dokončené v roce 2012 bylo také odebrání části televizních kmitočtů v pásmu 800 MHz ve prospěch mobilních sítí. Tyto, ale i další kmitočty (1800 a 2600 MHz) získali všichni tři stávající mobilní operátoři v aukci kmitočtů v roce 2014. Díky nově přiděleným kmitočtům (zejména jde o kmitočty v pásmu 800 MHz) jsou mobilní operátoři povinni pokrýt do pěti let 98 % území ČR signálem LTE (Long Term Evolution), což je širokopásmová technologie určená pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích, někdy označována i jako 4G. V prvním pololetí 2014 byla zahájena výstavba sítí LTE a současně došlo k zahájení zkušebního provozu v nově přidělených pásmech, a to i v původním TV pásmu 800 MHz. Hlavním důvodem zkušebního provozu je ověřování, zdali nedochází k rušení příjmu zemského digitálního televizního vysílání v okolí základnových stanic mobilních sítí. Všechny stávající televizní přijímače, set-top-boxy a přijímací antény jsou totiž konstruovány i pro příjem TV kmitočtů v pásmu 800 MHz, kde však nyní vysílají právě LTE základnové stanice, což může způsobovat rušení televizního příjmu.
Informace týkající se uvádění LTE sítí do provozu, resp. plnění podmínek výběrového řízení vztažených k pokrytí obyvatel a území České republiky službami mobilního vysokorychlostního přístupu k internetu jednotlivých mobilních operátorů jsou dostupné na stránce http://lte.ctu.cz/

Harmonogram spouštění základových stanic LTE je v aktualizované podobě k dispozici na webu: http://start-lte.ctu.cz


Stanovením povinného dvouměsíčního zkušebního provozu každé základnové stanice uváděné do provozu v pásmu 800 MHz je vytvořen prostor pro eliminaci případných negativních dopadů rušení.


Za určitých podmínek se mohou při výstavbě sítí LTE vyskytnout problémy s rušením pozemního televizního příjmu. Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, rušení TV příjmu se může projevovat v okolí základnových stanic LTE do vzdálenosti několika set metrů.


„Kdy a jak rušení TV vzniká“
Vznik rušení TV příjmu se může vyskytovat zejména v následujících situacích:
 v okolí základnové stanice LTE (cca 500 m), pracující zejména na nejnižším kanálu LTE 791 MHz až 801 MHz,
 v místech, kde je TV signál slabý,
 při použití antény se zesilovačem signálu, zejména širokopásmovým,
 v oblastech příjmu vyšších televizních kanálů 59 a 60 (tj. kmitočtů 774 MHz až 790 MHz, týká se hlavně oblastí Praha, Brno, Karlovy Vary, severní části východních Čech),
 v okolí účastnického terminálu LTE (telefon) umístěného v blízkosti TV přijímače,
 při nevhodné montáži anténního systému nebo jeho závadě, při použití náhražkové antény, aktivní pokojové televizní antény.
Rušení se projevuje
 kostičkováním nebo zastavením (zamrznutí) obrazu,
 krátkodobým výpadkem nebo zkreslením zvuku,
 úplnou ztrátou obrazu a zvuku,
 selháním nebo nenaskočením programu (kanálu), při přepnutí na jinou programovou pozici.


„Co dělat, když…“
Co dělat poté, co zjistíte, že ve vaší obci byla právě spuštěna síť LTE a obrazovka vám začala „kostičkovat“?
1. Přesvědčte se, že váš televizor je stále stejně připojen k anténě, a zda vaši sousedé mají stejné problémy (vhodnost anténního systému).
2. Obraťte se na Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který je oprávněn stížnost řešit.

Kdo provede měření a uhradí náklady s odstraněním?

ČTÚ provede měření na místě a následně rozhodne o oprávněnosti stížnosti na rušení. Pokud je stížnost oprávněná, dojde k úhradě nákladů na odstranění rušení ze strany mobilního operátora.

ČTÚ přijal opatření, která negativní dopady za rušení televizního signálu zmírňují:
 budovaná mobilní síť provozovaná v pásmu 800 MHz musí splňovat podmínky zakotvené v rozhodnutí o přídělu rádiových kmitočtů,
 každá základnová stanice uváděná do provozu v pásmu 800 MHz bude testována v rámci povinného dvouměsíčního zkušebního provozu, což pomůže včas identifikovat a řešit případy rušení. Výsledky zkušebního provozu budou podkladem pro případné změny technických parametrů základnové stanice. ČTÚ bude průběžně informovat veřejnost (starosty dotčených obcí) o termínech zahájení zkušebního provozu v dané lokalitě,
 V případě významného rušení má Úřad pravomoc provoz BTS přerušit, což bylo již i v praxi aplikováno,


 ČTÚ vytvořil pracovní skupinu složenou ze zástupců provozovatelů vysílacích sítí DVB-T a sítí LTE. Skupina umožní lepší komunikaci zainteresovaných subjektů při řešení případných potíží,
 ČTÚ zpracoval metodický pokyn upravující postup při šetření rušení,
 ČTÚ proškolil servisní firmy, které budou odstraňovat vzniklá rušení. Jejich seznam byl zveřejněn. (zde)


Oznámení o rušení (www.ctu.cz):
(http://www.ctu.cz/ctu-informuje/problematika-souvisejici-s-provozem-siti-lte.html)
 Kontakty na odborné pracovníky místně příslušných odborů ČTÚ, určené k řešení problematiky rušení signály LTE,
 elektronický formulář pro oznámení o rušení (formát PDF),
 další možnosti pro podání hlášení o rušení a náležitosti podání.
S pozdravem
České Radiokomunikace a.s.
České Radiokomunikace a.s. (ČRa) jsou přední poskytovatel šíření pozemního televizního i rozhlasového vysílání a telekomunikačních a ICT řešení. Firma provozuje DVB-T vysílací sítě č. 1, 2 a 3. přední provozovatel televizního a rozhlasového vysílání v České republice.

 

V případě stížností se obraťte na:

Východočeská oblast
495 279 322
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlášení rozhlasu

  • poplatek za psa, sbírka 11-01-2021 16:58

    Připomínáme občanům, že je na Obecním úřadu vybírán místní poplatek ze psů. Poplatek činí 200,-- Kč ročně za psa staršího 3 měsíců a je splatný 31.3.2021. Poplatek je možné uhradit v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo na účet obce č. 167442142/0300 vedený u Poštovní spořitelny,...

Rozklikávací rozpočet

Mapový server GObec

MZîP 261x96

Obec Černilov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz jobble

Kalendář akcí

leden 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti se používají soubory cookies.