Zpět na úvodní stránku
 

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Informace o registru

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“) podávaná veřejnými funkcionáři jsou evidována v registru oznámení (dále jen „registr“). Základní dokumenty podle kterých se postupuje při vedení registru oznámení je zákon a vyhláška č. 578/2006 Sb.,  kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona (dále jen „vyhláška“).

Evidenční orgán

Evidenčním orgánem je tajemník obecního úřadu, který:

  • vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných veřejnými funkcionáři,
  • vede protokol o každém nahlédnutí do registru,
  • uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti.

Informace o podávání oznámení veřejnými funkcionáři

Veřejní funkcionáři, tj. členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni a vedoucí zaměstnanci územního samosprávného celku, podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu, podávají evidenčnímu orgánu oznámení dle § 9, 10 a 11 zákona (oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích). Oznámení se podává i v případech, kdy k těmto skutečnostem nedošlo. Lhůta k podání je do 30 dnů ode dne ukončení výkonu funkce za období od začátku kalendářního roku do dne ukončení výkon funkce, a to i v případě, kdy je opět jmenován (zvolen) do (další) funkce nebo každoročně do 30. června následujícího kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok. Oznámení se podávají Obecnímu úřadu Černilov (dále jen „obecní úřad“) na formuláři, který určuje vyhláška. Oznámení se podává v písemné podobě, přičemž se za písemnou podobu pokládá též elektronická forma opatřená zaručeným elektronickým podpisem. Tyto dokumenty se vložením do registru stávají veřejnými.

Nahlížení do registru je možné po vyplnění a ověření žádosti.

Hlášení rozhlasu

  • poplatek za psa, sbírka 11-01-2021 16:58

    Připomínáme občanům, že je na Obecním úřadu vybírán místní poplatek ze psů. Poplatek činí 200,-- Kč ročně za psa staršího 3 měsíců a je splatný 31.3.2021. Poplatek je možné uhradit v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo na účet obce č. 167442142/0300 vedený u Poštovní spořitelny,...

Rozklikávací rozpočet

Mapový server GObec

MZîP 261x96

Obec Černilov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz jobble

Kalendář akcí

leden 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti se používají soubory cookies.