Zpět na úvodní stránku

Odpadové hospodářství

Druhy odpadů

  • směsný komunální odpad z domácností
  • separovaný odpad
  • nebezpečný odpad

 

Sběrné místo

  • velkoobjemový komunální odpad z domácností
  • elektroodpad
  • sběr ošacení

jak třídit