Zpět na úvodní stránku

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad zajišťuje obec 2x do roka. Konkrétní termín je vždy řádně oznámen místním rozhlasem a na vývěsní desce.

 

Stanoviště:

 • areál Údržby obce „Bosna“
 • za křižovatkou na Bukovinu v „Bříláku“
 • křižovatka Újezd
 • křižovatka Bukovina

 

Vybírá se:

 • barvy, lepidla, pryskyřice
 • rozpouštědla
 • kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
 • detergenty, odmašťovací prostředky
 • staré léky
 • pesticidy
 • akumulátory (i plné)

 

Sběrné nádoby se umisťují na stálých stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby byly dobře přístupné při vyprazdňování.

Do uvedených zařízení a nádob nelze ukládat inertní materiál, např. odpad z demolic a staveb, zeminu nebo kov.