Investor:                                   svazek obcí Mikroregion Černilovsko
předpokládaný rozpočet:     7,2 mil. Kč
termín realizace:                    09 – 12/2008


Financování: jedná se o projekt zaměřený na zkvalitnění nakládání s odpady, který získal příslib dotace ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Životního prostředí
ve výši 5 521 200 Kč


Předmětem projektu je: vybudování infrastruktury pro sběr a separaci komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Černilovsko, které se do projektu zapojily (Černilov, Libníkovice, Librantice a Skalice). 

Vybudováno bude celkem 5 zpevněných ploch v podobě sběrných míst a sběrných boxů provozovaných obcemi dle jimi stanoveného režimu. Obce budou dále vybaveny 9 kontejnery a pořízen bude také automobil pro jejich svoz.

Hlavním cílem projektu je vytvořit pro občany infrastrukturu a podmínky pro separaci významné části komunálního odpadu, snížit množství netříděného odpadu ukládaného na skládky a zlepšit životní prostředí v obcích.

Aktuální informace:
- zahájení stavebních prací:                                          15.09.2008
- předpokládané uzavření úvěrové smlouvy:             10/2008
- předpokládaný termín podpisu Smlouvy o dotaci: 10/2008
- předpokládané ukončení stavebních prací:             30.11.2008

Tiskovou zprávu za Mikroregion Černilovsko připravili a další informace v případě zájmu poskytnou:
Mgr. Vojtěch Šůstek, tajemník svazku obcí, tel. 495 431 221, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Stanislav Javůrek, předseda svazku obcí, tel. 495 431 131, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logo-opzp