Jak jsme vás informovali již v minulém Zpravodaji, připadá na letošní rok sté výročí výstavby librantické školní budovy a jejího uvedení do provozu. Školu vystavěl v roce 1913 významný hradecký stavitel a librantický rodák Václav Rejchl. Obec Librantice připravuje u příležitosti tohoto výročí, společně s učitelským sborem pod vedením Mgr. Pavla Kubíčka a ve spolupráci s dalšími librantickými organizacemi i firmami, působícími v obci, malou zahradní slavnost, spojenou se setkáním bývalých žáků a učitelů školy a librantických rodáků.

Slavnost se uskuteční v sobotu 29.6.2013 od 14.00 hodin na školní zahradě a ve škole. 

V rámci slavnosti vystoupí žáci školy s krátkým kulturním programem, přichystána jsou i malá překvapení. V budově školy bude, mimo samotnou její prohlídku, připravena výstavka dobových dokumentů a fotografií. Pro hosty slavnosti a další zájemce bude k dispozici sborník s bohatou fotografickou výbavou, shrnující historii školy až do současnosti. Po oficiálním zahájení přesně ve 14.00 hodin a po vystoupeních dětí bude dále probíhat volná zábava zúčastněných, podpořená občerstvením a hudbou. K poslechu, zpěvu, případně i k tanci zahraje Šárka se svým CZECH duem. Srdečně jsou zváni i ti, kteří neměli doposud s naší školou nic společného a rádi by se podívali, jak škola vznikala i na její současné působení.