Zpět na úvodní stránku

logo khkObec Černilov získala v roce 2016 investiční účelovou dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje:

Akce: Realizace obnovy malé vodní nádrže Dolejšák

Poskytovatel: Královehradecký kraj

Příjemce dotace: Obec Černilov

Smlouva: 16ZPD02-0005

Čerpáno z dotace: 400.000 Kč

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

dolejsak dotace


Obec Černilov nakoupila v roce 2016 pro JPO novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 – TATRA T815. Dodavatelem vozidla vč. příslušenství byla firma THT Polička, s.r.o., IČ 46508147.

logo khk

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR (Fond zábrany škod) a Královehradeckým krajem. Na naviják k vozidlu přispěla částkou 50 tis. Kč také firma SOLAR Černilov, s.r.o.

Celková hodnota vozidla vč. příslušenství: 6,082.210 Kč

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 

Zdroje financování:

I. Akce: FZŠ Obec Černilov – CAS

Identifikační číslo: 014D241006002

ÚZ: 14984 Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Příjemce: Obec Černilov

Čerpáno: 2,500.000 Kč

 

II. Akce: Modernizace hasičské techniky pro JPO II a JPO III

Smlouva číslo: 16RRD01-0005

Poskytovatel: Královehradecký kraj

Příjemce dotace: Obec Černilov

Čerpáno: 1,000.000 Kč

 

III.Akce: Příspěvek na pořízení navijáku k CAS

Poskytovatel: SOLAR ČERNILOV s.r.o., IČ 28785029

Příjemce: Obec Černilov

Výše příspěvku: 50.000 Kč

 

IV. Vlastní zdroje financování obce: 2,532.210 Kč

 

Bez názvustrikacka1

bio cibrČernilov zřizuje v lokalitě „V Číbru“ mokřadní biocentrum na pozemku p.č. 3267 v k.ú. Černilov. Předmětem podpory je výstavba mokřadního biocentra v katastrálních územích Černilov a Újezd u Hradce Králové. V rámci realizace bude vybudováno mokřadní biocentrum o rozloze 0,7 ha s periodickou vodní plochou během roku a vysokým podílem litorálního pásma. Sedimentační nádrže budou složit k zachycení smyvů z okolních polí a prodlouží životnost navrženého mokřadu. Okolí mokřadu bude osázeno druhově vhodnou doprovodnou vegetací. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Řídící orgán:                                              Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt:                           SFŽP ČR
Příjemce dotace:                                       Obec Černilov

Realizační firma:                                       Merit Bau CZ a.s.
Technický dozor:                                      Ing. Zdeněk Herman
Autorský dozor:                                         ŠINDLAR s.r.o.
Zpracovatel projektové dokumentace: ŠINDLAR s.r.o.

Celkové způsobilé výdaje projektu:      3 868 886 Kč
Podpora z ERDF:                                      3 671 857 Kč (95%)
Podpora SFŽP ČR:                                      193 255 Kč (5%)

logo-opzp

stroj cisteniV současných dnech můžete vidět v naší obci při práci nový čistící samosběrný vůz. Jedná se o sestavu komunálního kloubového nosiče Holder C 250 a zametací nástavby Kugelmann Easy Clean. Tento projekt, realizovaný v roce 2013, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory je omezování prašnosti z plošných zdrojů - komunikací. Navrhované opatření spočívalo v pořízení samosběrného vozu. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení imisí TZL do ovzduší o cca 1,52 t/rok.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 878 050 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 1 596 342 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 93 902 Kč (5 %) a příspěvek obce Černilov 187 806 Kč (10 %).

Aby obec zajistila využitelnost nosiče Holder po celý rok, zakoupila ze svých prostředků (342 175 Kč ) nástavby pro zimní údržbu komunikací a to: sypač SVS 0,6E, šípovou radlici PVS 130 a silniční zametač MZS 130 Z. Výrobce těchto zimních nástaveb je firma Simed s.r.o. Dvůr Králové nad Labem.

Řídící orgán:                     MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt:  STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace:              Obec Černilov
Dodavatel:                        KIS plus a.s. Litoměřice

logo-opzp