Zpět na úvodní stránku

Zřízení mokřadního biocentra V Číbru

bio cibrČernilov zřizuje v lokalitě „V Číbru“ mokřadní biocentrum na pozemku p.č. 3267 v k.ú. Černilov. Předmětem podpory je výstavba mokřadního biocentra v katastrálních územích Černilov a Újezd u Hradce Králové. V rámci realizace bude vybudováno mokřadní biocentrum o rozloze 0,7 ha s periodickou vodní plochou během roku a vysokým podílem litorálního pásma. Sedimentační nádrže budou složit k zachycení smyvů z okolních polí a prodlouží životnost navrženého mokřadu. Okolí mokřadu bude osázeno druhově vhodnou doprovodnou vegetací. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Řídící orgán:                                              Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt:                           SFŽP ČR
Příjemce dotace:                                       Obec Černilov

Realizační firma:                                       Merit Bau CZ a.s.
Technický dozor:                                      Ing. Zdeněk Herman
Autorský dozor:                                         ŠINDLAR s.r.o.
Zpracovatel projektové dokumentace: ŠINDLAR s.r.o.

Celkové způsobilé výdaje projektu:      3 868 886 Kč
Podpora z ERDF:                                      3 671 857 Kč (95%)
Podpora SFŽP ČR:                                      193 255 Kč (5%)

logo-opzp