Zpět na úvodní stránku

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Obec Černilov

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Černilov je v souladu s § 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích. Tvoří územní celek, který je vymezený hranicí území obce.  Obec Černilov je veřejnoprávní korporací, tedy právnickou osobou a má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Obec se stará o potřeby svých občanů, chrání veřejný zájem a pečuje o všestranný rozvoj svého území.

 

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa
Obecní úřad Černilov
Černilov 310
503 43 Černilov

4.2 Úřední hodiny
Pondělí             8:00 – 12:00,   13:00 - 17:00
Úterý                 8:00 – 12:00,  13:00 – 15:00
Středa               8:00 – 12:00,  13:00 – 17:00

4.3 Telefon
Podatelna (spojovatelka)           495 431 221, 495 431 131

4.4 Internetové stránky
http://www.cernilov.eu/

4.5 Datová schránka
hwpbe5g

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1080818359, kód banky: 0800

 

6. Identifikační číslo (IČ)

268 674

 

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00268674 

 

8. Dokumenty

 

9. Žádosti o informace

Žádost je podána dnem, kdy byla doručena na podatelnu Obecního úřadu v Černilově. Žádost musí splňovat náležitosti podle § 14 zákona. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že žadatel požaduje poskytnutí informací ve smyslu výše uvedeného zákona.  Žadatel uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu či adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování (pokud se liší od adresy sídla).

Postup při vyřizování žádosti:

  • V případě nedostatku poskytnutých informacích, vyzve úřad žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti, aby informace doplnil. Pokud se tak nestane do 30 dnů ode dne doručení, úřad žádost odloží
  • Pokud ze žádosti není zřejmé, jaké informace jsou požadovány, úřad vyzve žadatele k upřesnění, a to do 7 dnů od podání žádosti. V případě, že tak žadatel neučiní do 30 dnů ode dne doručení výzvy, úřad rozhodne o odmítnutí žádosti.
  • Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti úřadu, úřad žádost odloží a informuje žadatele o této skutečnosti, a to nejdéle do 7 dnů od podání žádosti.
  • Úřad poskytuje informace do 15 dnů ode dne přijetí žádostí nebo ode dne jejího doplnění, s výjimkou omezení práva na informace dle zákona
  • V případě neposkytnutí informací vydá úřad žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případě o odmítnutí části žádosti, a to s výjimkou případů, kdy se žádost odloží
  • V případě závažných důvodů lze lhůtu pro poskytnutí informací prodloužit nejvýše o 10 dní. O prodloužení této lhůty rozhoduje tajemník.
  • Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dní. Žadatel může, v souladu se zákonem, podat stížnost na postup vyřizování žádosti. Tato lhůta je 30 dnů ode dne doručení sdělení či uplynutí lhůty pro informaci.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné podat na podatelně obecního úřadu. Žádost lze podat písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Předpisy jsou bezplatně k nahlédnutí během pracovní doby v podatelně. Žadatel si může pořizovat kopie, které jsou zpoplatněny.

14.2 Vydané právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

 

16. Licenční smlouvy

Žádná licenční smlouva nebyla uzavřena.

 

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Obec Černilov, dále jen „obec“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje zejména dle zákona 128/200Sb. a na základě udělených souhlasů subjektů údajů. Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, DS hwpbe5g, emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adrese Obec Černilov, Černilov 310, 503 43 Černilov. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro obec je paní Petra Stránská, Mžany, tel. č. 608 647 377, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., DS qbv5k2m.

 

Rozklikávací rozpočet

Mapový server GObec

MZîP 261x96

Obec Černilov - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz jobble

Kalendář akcí

květen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti se používají soubory cookies.