Zpět na úvodní stránku

Provoz sběrného dvora

Název místa odběru: Údržba obce Černilov

Adresa:                     Černilov 34

PSČ:                         503 43

Kontaktní osoba:       Václav Plíva

Telefon:                     724 791 598

 

Otevírací doba:

Měsíc

Den

od - do

březen - říjen

Čtvrtek

15:00 – 17:00

 

Sobota

  9:00 – 11:00

Listopad - únor

Sobota

  9:00 – 11:00

                                                                                             

Toto místo není určeno pro odpady z podnikatelské činnosti, ani pro likvidaci odpadů ze stavební činnosti při přestavbě domů či bytů, ani z vyklízení pozůstalostí, atd.

 

Na sběrném místě je vybírán tento odpad:

  • velkoobjemový komunální odpad z domácností
  • elektroodpad
  • sběr použitého ošacení
  • rostlinné oleje a tuky

 

Obecné informace

Obec má uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru použitých elektrozáření ze sběrného dvora s kolektivními systémy Asekol, Ekolamp a Elektrowin.

Sběrný dvůr má zpevněnou plochu, je oplocen, případně jinak zabezpečen proti vniknutí neoprávněných osob a v provozní době je přítomná odborná osoba.

Obsluha sběrného dvora vydává potvrzení o předání elektrozařízení pouze na žádost odevzdávajícího.

 

Velkoobjemový komunální odpad z domácností

Jedná se např. o: linolea, umyvadla, starý nábytek, kuchyňské linky, koberce, drobný stavební odpad.

V případě, že plánujete produkovat tohoto odpadů velké množství (provádíte rekonstrukci domu, atd.), objednejte si a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

 

Elektroodpad

Pojem „zpětně odebírané elektrozařízení“ je použitý výhradně pro elektrozařízení pocházející z domácností. Toto elektrozařízení je takové, které svým stavem odpovídá výrobku s ukončenou životností, bez bližšího určení důvodu. Za elektrozařízení se nepovažuje výrobek, který je rozebrán či nějakým způsobem zpracován. Takovéto zařízení musí mít být posouzeno jako odpad, v některých případech dokonce jako nebezpečný odpad.

 

Příklady odpadů:

  • pneumatiky (osobní)
  • monočlánky
  • elektropřístroje – rádia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
  • ledničky, mrazničky
  • televizory
  • zářivky, výbojky

Odpad nepoškozujte a neodebírejte  žádné součásti!

Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti se používají soubory cookies.